น้ำท่วมสมอง

...

กะโหลกศีรษะของคนเรานั้นทำหน้าที่ปกป้องสมอง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบประสาท ประสาทสัมผัสต่าง ๆ โดยที่สมองมีองค์ประกอบหลัก ๆ 3 ส่วน คือ เนื้อสมอง เลือดที่ไหลเวียนในสมอง และน้ำไขสันหลัง น้ำไขสันหลังนี่เองที่ทำหน้าที่เป็นกันชนไม่ให้สมองและไขสันหลังได้รับการกระทบกระเทือนจากภายนอก รวมทั้งทำหน้าที่ขนส่งอาหารและลำเลียงของเสียต่าง ๆ จากสมองในแต่ละวัน

โรคภาวะอุทกเศียร

ในสมองของคนเรามีโพรงน้ำอยู่ หากมีขนาดโพรงน้ำใหญ่ผิดปกติ หรือมีน้ำในสมองมากทำให้เกิดภาวะอุทกเศียรขึ้น หรือพูดง่าย ๆ น้ำท่วมในสมอง

โพรงสมอง

สมองคนปกติส่วนกลางสมองจะมีโพรงน้ำ ทำหน้าที่รับแรงกระทบกระเทือนและลำเลียงของเสียบางส่วนออกจากสมอง สร้างออกมาเรื่อย ๆ วันละ500 ซีซีและดูดซึมออกไป 500 ซีซี เกิดความสมดุล หากการดูดซึมผิดปกติทำให้น้ำเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดโรคน้ำท่วมสมองขึ้นน้ำสมองมีลัษณะคล้ายกับน้ำเต้าหู้ โปรตีนที่ไม่ดีหากไม่ถูกลำเลียงออกไปอาจจะเป็นผลเสียต่อสมอง

โอกาสเสี่ยง

สาเหตุหลักเกิดจากภาวะดูดซึมของน้ำสมองผิดปกติ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งเด็กจนถึงผู้สูงอายุ ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้มากกับผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณ

...

อาการเตือนผิดปกติ

อาการหลักสังเกตได้เบื้องต้นคือ(1) อาการเดินผิดปกติ อาทิ เดินซอยเท้า ยกขาไม่ขึ้น เดินช้ากว่าปกติ ล้มง่าย (2) ความจำลดลง หลงลืมความจำใหม่ ๆ ระยะสั้น อย่างเช่น ลืมที่วางของ ลืมคำพูดของตน ซึ่งต่างกับโรคอัลไซเมอร์ที่ลืมความจำระยะยาว นอกจากนี้ยังรู้สึกเฉื่อยชากับกิจกรรมปกติที่เคยทำ อาการเหล่านี้เป็นแล้วจะแย่ลงเรื่อย ๆ หากเป็นมากขึ้น 3) การขับถ่ายผิดปกติ อาจมีปัสสาวะราด เป็นต้น

...

การตรวจรักษา

ตรวจด้วยการเอกซเรย์เนื้อสมอง อาทิ เอกซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ เอกซเรย์แม่เหล็ก MRI หรือวิธีใดก็ได้ที่เห็นเนื้อสมอง โพรงสมอง เพื่อตรวจว่าโตผิดปกติหรือไม่

การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังท่อ

ส่วนใหญ่แก้ที่สาเหตุ เช่น กรณีที่การดูดซึมผิดปกติหรือไม่สามารถดูดซึมได้จะใช้วิธีการผ่าตัดฝังท่อบริเวณศีรษะและเชื่อมลงระบายสู่ช่องท้อง เป็นการผ่าตัดเล็กใช้เวลาพักระยะสั้น มีผลข้างเคียงน้อยและความเสี่ยงต่ำ ส่วนการรักษาด้วยยา ส่วนใหญ่ได้ผลเพียงชั่วคราว และอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนของการใช้ยา ผลการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดฝังท่อ จะได้ผลมากน้อยส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ส่วนใหญ่เรื่องการขับถ่ายปัสสาวะจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เรื่องถัดมาคือการเดิน และความจำจะดีขึ้นตามมา

หากคุณเป็นคนบางกอกน้อย หรือทำงาน หรือเรียนที่นี่ โปรดกรอกแบบสอบถาม เพื่อประโยชน์ต่อคนที่คุณรักและห่วงใย ได้ที่ลิ้งค์นี้ http://bangkoknoimodel.com/

...