บริจาคอวัยวะ = สร้างชีวิตใหม่

...

การเจ็บป่วยหลายโรค ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาหรือการผ่าตัดธรรมดา ทางออกสุดท้ายที่จะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้คือ การเปลี่ยนอวัยวะที่เสียออกจากร่างหนึ่งแล้วใส่อวัยวะใหม่จากอีกร่างมาแทนที่อวัยวะเดิมที่เสียหายไป

โดยอวัยวะที่สามารถเปลี่ยนได้ เช่น หัวใจ ตับ ตับอ่อน ปอด ไต เท่ากับว่าผู้บริจาคอวัยวะ 1 ราย สามารถนำอวัยวะต่าง ๆ ไปช่วยชีวิตผู้ที่กำลังจะตายได้อีกหลายคน

...

ร่างกายเรา ช่วยเหลือได้กี่คนกันนะ ??

- ไตคนเรามี 2 ข้าง ผู้บริจาคสามารถมอบไตให้คนอื่นได้ 1 ข้าง และยังมีชีวิตอยู่ได้ปกติ หรือหนึ่งร่างสามารถบริจาคได้ 2 คน

- ตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดสามารถแบ่งเป็นสองข้างเมื่อนำไปปลูกถ่ายจะงอกได้อีกจนทำงานได้เต็มที่

- หัวใจสามารถบริจาคให้ผู้รับได้ 1 คน

- ปอดสามารถบริจาคให้ผู้รับได้ 1 คน

- ตับอ่อนนำไปเปลี่ยนให้คนไข้ที่ป่วยเป็นเบาหวาน

ดังนั้น ผู้บริจาค 1 รายสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นได้ถึง 7 คน

การเปลี่ยนอวัยวะขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง ??

(1) ผู้ให้หรือผู้บริจาค ผู้ให้ที่เกิดภาวะสมองตายถือว่าเป็นผู้ให้เสียชีวิตแล้ว และผู้ให้ที่ยังมีชีวิตอยู่มักจำกัดบริจาคอวัยวะได้บางส่วนเท่านั้นเช่น ไต ตับ

(2) ผู้รับ ต้องมีข้อบ่งชี้ชัดเจนไม่สามารถรับการปลูกถ่ายได้ทุกกรณี ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ความเหมาะสมตามวินิจฉัยของแพทย์

(3) แพทย์ผู้ผ่าตัด ต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งผ่าตัดและแพทย์ที่ร่วมรักษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคนไข้

(4) อวัยวะมีเวลาจำกัดหลังจากแยกออกจากร่างกายหัวใจมีเวลา6 ชั่วโมง ตับ12 ชั่วโมงไต 24ชั่วโมง

อวัยวะจากต่างเพศ วัย และอายุ

เพศต่างกันไม่มีผลต่อการปลูกถ่าย เด็กกับผู้ใหญ่ก็บริจาคได้หากกลุ่มเลือดตรงกัน ทางการแพทย์จะคำนวณสัดส่วนน้ำหนักของอวัยวะเทียบกับคนรับว่าสามารถเข้ากันได้

การดูแลสุขภาพผู้บริจาคอวัยวะบางส่วน

ยกตัวอย่างเช่น การบริจาคไต ผู้บริจาคจะสามารถใช้ชีวิตได้ปกติ โดยทั่วไปแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงปัจจัยโรคต่างๆ เพื่อให้มีชีวิตยืนยาว หรือโรคที่อาจทำให้อ้วน ความดันสูง หรือเบาหวาน ซึ่งโรคจำพวกนี้จะมีผลต่อไต

ปริมาณผู้บริจาคและผู้รับบริจาคอวัยวะ

มีคนลงทะเบียนรอรับบริจาคไตประมาณ 3,000 ราย ตับ 200 ราย และมีการลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี แต่จำนวนผู้บริจาคหรือผู้ให้ในแต่ละปีมีผู้บริจาคที่เหมาะสมประมาณเพียง 100กว่ารายเท่านั้นแม้ว่ามีการลงทะเบียนบริจาคหมื่นราย

สถานที่บริจาคอวัยวะ

แสดงความจำนงได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย หรือติดต่อโรงพยาบาลขนาดใหญ่อย่างเช่น โรงพยาบาลศิริราช

...

คุณสมบัติของผู้บริจาค

โดยทั่วไปไม่ได้กำหนดอายุผู้บริจาค แต่ขึ้นอยู่กับตรวจผลประเมินอวัยวะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และการขายอวัยวะถือว่าผิดกฎหมาย

ผลการปลูกถ่ายในประเทศไทย สามารถปลูกถ่ายได้ผลเทียบเท่านานาชาติ ช่วยให้คนไข้มีชีวิตต่อไปยาวนานขึ้น ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ มีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมต่อไป

หากคุณเป็นคนบางกอกน้อย หรือทำงาน หรือเรียนที่นี่ โปรดกรอกแบบสอบถาม เพื่อประโยชน์ต่อคนที่คุณรักและห่วงใย ได้ที่ลิ้งค์นี้ http://bangkoknoimodel.com/

...