รู้จักธาลัสซีเมีย โรคประจำตัวของพี่หน้ากากจิงโจ้ !!

...

โรคธาลัสซีเมียถือว่าเป็นโรคโลหิตจางทางกรรมพันธุ์สามารถพบได้ทั่วโลก แต่พบได้บ่อยในแถบเอเชีย สำหรับในประเทศไทยนั้นพบผู้ป่วยเป็นโรคนี้ 1% ของประชากร (ราว ๆ 7-8 แสนคน) และยังมีอีกจำนวนมากที่เป็น “ผู้ที่เป็นพาหะของโรค” ซึ่งมียีนผิดปกติแฝงอยู่ และสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้แม้ว่าไม่เป็นโรคก็ตาม

ธาลัสซีเมีย... เธอมายังไง ??

...

โรคนี้เกิดจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ ซึ่งลักษณะของยีนด้อยถ่ายทอดต่อ ๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่นนั่นคือ

• ผู้ป่วยที่มีอาการแสดงของโรคนี้จะต้องรับคู่ยีนที่ผิดปกติมาจากทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ทั้ง 2 ยีน

• ผู้ที่รับยีนผิดปกติมาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวจะไม่ป่วยเป็นโรคนี้ และมีสุขภาพดีเป็นปกติ

สังเกตุยังไง ว่าใครเป็น !!

• ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเคยมีลูกเป็นพาหะหรือโรคธาลัสซีเมีย

• ตรวจพบตัวซีด ตับโต ม้ามโตตรวจพบเม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติ

• ตัวเตี้ยหรือร่างกายเจริญเติบโตไม่เต็มที่ กระดูกมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากพยายามสร้างเม็ดเลือดทดแทน

ลูกน้อยกลอยใจ เสี่ยงแค่ไหนกัน

• ถ้าทั้งพ่อและแม่ต่างฝ่ายต่างเป็นโรคธาลัสซีเมีย โอกาสที่ลูกจะป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์

• ถ้าพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพาหะของโรค ส่วนอีกฝ่ายเป็นโรคธาลัสซีเมีย โอกาสที่ลูกจะเป็นโรคธาลัสซีเมียเท่ากับ 50%

• ถ้าพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพาหะของโรค ส่วนอีกฝ่ายปกติสมบูรณ์ดี โอกาสที่ลูกจะเป็นพาหะเท่ากับ 50%

• ถ้าทั้งพ่อและแม่ต่างฝ่ายต่างเป็นพาหะของโรค โอกาสที่ลูกจะเป็นโรคธาลัสซีเมียเท่ากับ 25 %

รักษาหายมั้ย?

...

แพทย์สามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่ต้นคนไข้ยังไม่มีอาการของโรคมาก โรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค

1. รักษาหายขาดเหมาะกับคนไข้ระดับรุนแรงโดยใช้วิธี

• ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดแดง เป็นการปลูกถ่ายไขกระดูกทดแทนจากผู้บริจาคที่เป็นญาติหรือผู้ที่กรรมพันธ์เข้ากันได้ โอกาสหายขาดจากโรค 80 เปอร์เซ็นต์

• ให้เลือด ทุก 3-4 สัปดาห์ 17 ครั้งต่อปี ให้เลือดตามน้ำหนักตัว และให้ยาขับเหล็กออกจากร่างกายพร้อมกันด้วย

2. รักษาปกติ

• ระดับรุนแรงปานกลาง ให้เลือดเป็นระยะ แต่ไม่จำเป็นต้องให้ทุกเดือน 4-5 ครั้งต่อปี

• รุนแรงน้อย อาจจะไม่จำเป็นต้องให้เลือดเลยหรือให้เลือดตามอาการ

หากคุณเป็นคนบางกอกน้อย หรือทำงาน หรือเรียนที่นี่ โปรดกรอกแบบสอบถาม เพื่อประโยชน์ต่อคนที่คุณรักและห่วงใย ได้ที่ลิ้งค์นี้ http://bangkoknoimodel.com/

...